Saturday, November 23, 2013

WE ATEN'T DEAD

היא אולי מקרטעת, היא אולי שוכחת לעדכן את נוסעיה בלוחות הזמנים, היא אולי קיימת בעיקר בראשם של כמה בעלי עניין, אבל הרחפת הקלה חיה!
זו, כמובן, לא הנקודה. הנקודה היא:
כנס מאורות מגיע!!!

כמו בכל שנה, נוסעי הרחפת מלאי התרגשות לקראת כנס המדע הבדיוני הירושלמי, שמתרחש ממש אצלנו בקמפוס גבעת רם. יש לו תוכניה נהדרת, אתר מלא בכל טוב (אם יש לכם רגע, לכו לקרוא את פרויקטי הסיפורים ויומן התוכן), הפניה לפייסבוק במילים "הכנסו לעמוד" (איזו ה' יפה, תודו, תודו) ואפילו (גילוי נאות - כאן מגיע פרסום עצמי חסר בושה:) הרצאה שהחלה את דרכה כאירוע ברחפת הקלה.
מאורות היה מצוין בכל שנה מארבע שנותיו, ונוסעי הזמן שלנו מדווחים שהוא לא יאכזב גם השנה. לגמרי ולחלוטין המלצת הצוות.