יהיה שוקולד.

ההבטחה הקבועה לכל מפגשי הרחפת. נקודת האור בקיומנו, בימים מסוימים.