Thursday, March 15, 2012

הרצאת מרץ ברחפת הקלה - שימו לב לשינוי יום ההרצאות!

סמסטר חדש, יום חדש* - והפעם נבחר ברוב קולות יום חמישי האחרון של כל חודש. לכן הרצאת מרץ תיערך ביום ה', 29.3.2012, בשעה 20:00, באולם מתמטיקה 2 בבניין איינשטיין, גבעת רם**.
והפעם - אחד מהמרצים הנערצים ביותר בקהילת החובבים הישראלית, שלו מייסדים מסוימים של הרחפת היו עצלנים פחות כבר מזמן היה לו מועדון מעריצים, הלא הוא מיכאל גורודין! תסלחו לי רגע בעודי הולכת הצידה לקפץ בפאן-גירליות... אוקי, איפה היינו?

פיות קומוניסטיות: איפה השטן? / מיכאל גורודין

ברוסיה אין פיות. אף פעם לא היו. כנפיים, נוצצים - קר מידי בשביל כל האינדיוידואליזם הזה. אבל היה שטן, וצבא היצורים שעמד לרשותו היה המגוון והמעניין ביותר באירופה. בדוק. אפשר היה להקדיש הרצאה שלמה לשדי הנהר, רגלי התרנגולת, הקיקימורות ונשמות מכשפים בני אלמוות ששוכנות בתוך סיכה בתוך ביצה בתוך ברווז (סיפור אמיתי, אגב). אלא שאז - פרצה המהפיכה הקומוניסטית.
כשהתעמולה המפלגתית גררה את האומנות לשיאים חדשים, כל אותם יצורי טומאה (לשעבר) כיכבו מעל כל מרקע רענן. הם חינכו את הנוער, שרו, אכלו טוב ובבירור הסתדרו. ואני שואל - איפה השטן? אנסה להציג בפניכם מקצת מהראיות, העובדות והעדויות האופפות את אחת התעלומות הגדולות בפנטזיה העולמית.

על המרצה:
מיכאל גורודין הוא שחקן תיאטרון, מורה למתמטיקה והיסטוריה, מנחה משחקים ופעם מזמן היה גם עולה חדש.

ניתן כמובן להיוועץ בדף ההרצאה בפייסבוק.

* זאת במסגרת פעימת סמסטר ב', הכוללת מעבר לשינוי היום המובטח הארכה של מסלול הרחפת כך שתעקוף ביעילות את כל מרכזי האוכלוסין והבילוי, תוך האטת נסיעתה לקצב של הרכבת הקלהחילזון צולע.

** הוראות הגעה:

מכניסת הולכי הרגל הראשית פונים שמאלה ומיד ימינה לשדרת מאגנס והולכם כחמש מאות מטרים. הבניין יהיה בסביבות הבניין שלישי הצמוד לשדרה משמאל - הכניסה היא דרך רחבת כניסה משותפת לבניין איינשטיין ולבניין קפלון: איינשטיין מימין, קפלון משמאל. ניתן להיעזר במפת הקמפוס.

No comments:

Post a Comment