Tuesday, May 29, 2012

שירות לציבור הרחפנים

למקרה ששכחתם, ששפע עוגות הגבינה בחג מחק עובדות חשובות מזיכרונכם או שאתם סתם לא בטוחים מה התאריך השבוע - ביום חמישי הזה מתקיימת הרצאת מאי של הרחפת. חגית וינר מגיעה להרצות לנו!
31.5.12, בשעה 20:15, בחדר הסמינרים של בניין קפלון בקמפוס גבעת רם. השוקולד כבר אצלנו.

No comments:

Post a Comment