Thursday, November 15, 2012

(לא) פותחים שנה ברחפת הקלה.

שימו לב - הרחפת הקלה מחפשת בית חדש, מחוץ לאוניברסיטה העברית. ההרצאה נדחית עד להודעה חדשה.

בהתעלמות מופגנת מהמצב, אנחנו נפתח את השנה כאילו לא קרה כלום, ונתחיל זאת בדרך הטובה ביותר שאנחנו מכירים - קיטור קבוצתי! לצורך כך, אנחנו מתכבדים להעניק את הבמה לילי דאי, אחת ממייסדות הרחפת, שתרצה ותנחה דיון בנושא התחבורה הציבורית בירושלים, בראי המדע הבדיוני והפנטזיה.


"התחבורה הציבורית בירושלים בראי המדע הבדיוני והפנטסיה" / לילי דאי

ההרצאה תסקור את השחקנים המרכזיים בתחום התחבורה הציבורית בירושלים, ביניהם אגד, סיטיפס והבונים החופשיים, תעלה תיאוריות והסברים למצב הקיים ותסקור קווי זמן אפשריים לעתיד.

על המרצה: ירושלמית בלב ובנפש שכותבת וקוראת בז'אנר מאז שהיא זוכרת את עצמה, מה שהתפתח בשנים האחרונות לחברות בוועד האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה, כמו גם לייסוד תא המד"ב והפנטסיה הירושלמי: הרחפת הקלה.

ההרצאה והדיון יתקיימו ביו חמישי הבא, ה22.11.2012, בשעה 20:00, בחדר הסמינרים של בניין קפלון. מי שזקוק להוראות הגעה מוזמן לפנות אלינו במייל, או בדף האירוע בפייסבוק.

No comments:

Post a Comment