Tuesday, January 13, 2015

בואו למפגש הפעילים של האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה

ביום חמישי הזה האגודה מגיעה לירושלים למפגש פעילים - לשמוע מה יש לנו החובבים הירושלמים להגיד, להציע ולתרום. האנשים טובים, המטרה חשובה, ניסיון העבר מבטיח שיהיה כיף והשמועות אומרות שהבורקסים יזרמו כמו מצולעים מבצק שמנסים לזרום ולא כל כך הולך להם.
והשאלה שעל שפתי כולם: יהיה שוקולד?

המקום: "נפגשים בית תרבות ורוח", הלל 27.
הזמן: יום ה, 15.1.15, 19:00

בתוכנית:
19:00-19:30: התכנסות וכיבוד
19:30-22:00: מפגש פעילים
פרטים ועדכונים בדף האירוע בפייסבוק.

No comments:

Post a Comment