Monday, February 21, 2011

שימו לב - יש מיקום סופי להרצאת פברואר!

ההרצאה "בנה לך חללית" של יואב לנדסמן תיערך ביום שני, 28.2.2011, באולם 2 בבניין מתמטיקה (איינשטיין) שבקמפוס גבעת רם.

חוץ מזה - האם כבר הצבעתם בסקר לגבי יום ההרצאות בסמסטר ב'?

וחוץ מזה חוץ מזה, האם כבר שמעתם על התוכנית המופרכת להפליא - הרבה יותר פנטסיה ממד"ב אם תשאלו אותי - להציב זירת החלקה על הקרח בלב ירושלים? תוכלו להגיע בקלות, היות וכיכר ספרא ממוקמת בנוחות ממש על מסלולה של הרחפתהרכבת הקלה...

No comments:

Post a Comment