Sunday, March 20, 2011

שבוע טוב, או: זמן, מי צריך אותו?

הרחפת, כהרגלה, יוצאת לפטור את הציבור מעונשו של זה:

http://probablyinteractive.com/url-hunter
תודה לאסף על הקישור. בשלב זה הייתי מאחלת לכם את השבוע טוב המסורתי, אבל היות ואני חייבת לבשר לכם שפרויקט מועדון הקריאה (אחרי שהגיעו אליו החודש רק שלושה אנשים) נדון לכליה - זה לא ממש יעבוד, נכון?

No comments:

Post a Comment