Sunday, March 27, 2011

שבוע טוב, או: גם יפה וגם אופה

על היופי אני לא חושבת שצריך לפרט, אבל חוץ מזה שכמה מהציורים כאן יפהפיים, הם גם עומדים להימכר במכירה פומבית לגיוס תרומות לקורבנות רעידת האדמה ביפן:
http://cfsl.net/tsunami

תודה לעין הדג על הקישור, שבוע טוב ונתראה בהרצאה הערב.

No comments:

Post a Comment