Sunday, June 19, 2011

שבוע טוב, או: איזה יופי, העולם מתאים את עצמו אלינו!

בהמשך לבקשתנו (שימו לב שהלינק שם כבר לא עובד, אבל ניתן למצוא את המקור כאן) - לא בדיוק תרגום, אלא טוב מכך - יצירה מקורית, חדשה ובעברית (עם לא מעט ז'אנר):
http://www.avivor.com/blog/?tag=%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%AA-%D7%90-%D7%91

שבוע טוב!

(אגב - היעדר היענות בנושא הפיקניק... מרמז על כך שאין עניין, או שאתם סתם מתעצלים להגיד משהו?)

No comments:

Post a Comment