Sunday, September 18, 2011

שבוע טוב, או: נכון תמיד סיפרו לנו שאסור לסטות מהשבילים ביער?

זו לא עצה לא-הגיונית. יער פרא יכול להיות מאוד מסוכן, וזה אפילו בלי האפשרות ללכת לאיבוד. אבל מצד שני, אם נפרק לרגע את המטאפורה, מפעם לפעם שווה להציץ לרגע מאזור הנוחות ולראות מה יש לעולם הגדול והרע להציע. במקרה שלי זה אומר, למשל, לקשר לפייסבוק - מקום שמתאפיין בין השאר בהיעדרי המובהק. אבל זה לא אומר שאין שם דברים טובים, ואיזה כיף כשאנשים הופכים אותם לנגישים לכולם:
https://www.facebook.com/pages/%D7%91%D7%90%D7%92-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%98-%D7%91%D7%9B%D7%9C-%D7%99%D7%95%D7%9D/168120379919525

שבוע טוב!

No comments:

Post a Comment