Wednesday, December 26, 2012

הרצאה, למרות הכל!

אמנם באיחור רב, אבל הרצאת הפתיחה שתוכננה תתקיים, ובאוניברסיטה, תודות לאגודת הסטודנטים של גבעת רם!
ההרצאה תועבר על ידי לילי דאי שלנו, ממייסדות הרחפת.
בסיום ההרצאה נקיים דיון בהמשך פעילותה של הרחפת, ואתם מוזמנים להשתתף ולחלוק עימנו את אשר על לבכם.

"התחבורה הציבורית בירושלים בראי המדע הבדיוני והפנטסיה" / לילי דאי
ההרצאה תסקור את השחקנים המרכזיים בתחום התחבורה הציבורית בירושלים, ביניהם אגד, סיטיפס והבונים החופשיים, תעלה תיאוריות והסברים למצב הקיים ותסקור קווי זמן אפשריים לעתיד.

על המרצה:
ירושלמית בלב ובנפש שכותבת וקוראת בז'אנר מאז שהיא זוכרת את עצמה, מה שהתפתח בשנים האחרונות לחברות בוועד האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה, כמו גם לייסוד תא המד"ב והפנטסיה הירושלמי: הרחפת הקלה.

ההרצאה תתקיים ביום שלישי ה1.1.2013 בשעה 19:30, בחדר הסמינרים של בניין קפלון.

No comments:

Post a Comment