Thursday, April 4, 2013

מועדון הקריאה מכה שוב!

והפעם, הספר "לעולם לא לעולם" (Neverwhere) של ניל גיימן!
מועדון הקריאה יתקיים ביום ראשון, ה21.4.2013 בשעה 19:00, בבית הקפה קופי בין ברחוב יפו 34. מומלץ להביא עותק של הספר.
אנחנו רוצים לנצל את ההזדמנות הזו ולהודות למריה, שמארגנת את מועדוני הקריאה בירושלים בחודשים האחרונים. תודה רבה, מריה!

No comments:

Post a Comment