Thursday, July 29, 2010

בוקר טוב, או: ובצדק. ממש ממש בצדק.

כפי שיודע כל מי שטרח ללמוד את ההיסטוריה של הרחפת הקלה, בנייה יכולה להיות כוח הרסני מאוד. יפה עושים מי שמעלים את המודעות לרעה זו של העולם המודרני, כפי שציין עפר כשחלק את הקישור הבא:
http://reallifecomics.com/archive/051027.html

שיהיו לכולנו יותר כבישים פחות חפורים, ובוקר טוב.

No comments:

Post a Comment