Saturday, July 17, 2010

יווו! תראו! מד"ב ירושלמי ממסדי, עם פרסים!

אנחנו כאן, ברחפת הקלה, שמחים לגלות תחרות סרטוני מד"ב שעניינה ירושלים בשנת 2111. הפרסים משמעותיים (אני, לפחות, יכולה לחשוב על דבר או שניים לעשות בעשרת אלפים דולר), הרעיון מגניב, המד"ב עתידני והירושלמיות ירושלמית. אנחנו בעד!

ואם מי מחברי/קוראי הרחפת רוצה לנצל את קו הזמן שלנו כבסיס לתסריט - בהחלט אפשר לדבר על זה...
בכל מקרה, אנחנו מיידעים.

No comments:

Post a Comment