Tuesday, August 17, 2010

בוקר טוב, או: קשה היא הבחירה

לאורך העשור הקצר-מדי של קיומו, הופיעו בעין הדג המון ביקורות ותגובות נהדרות שמצדיקות מקום בהיכל התהילה ולינק רחפתי. לא את כולן אני זוכרת, ובטח שאין לי את היכולת או הרצון לבחור ביניהן. עם זאת, רק אחת מהן מכילה את האמת הכואבת על קלאסיקת הילדים "יונתן הקטן"... מדובר בידע חשוב, וניתוח שנוצר במהירות ועל פי דרישתו של הצד השני בויכוח:
http://www.fisheye.co.il/story?id=4149&anchor=315771#315771

זוהי רק דוגמא למה שמסתתר בארכיונים של האתר. שעות של שוטטות, אבל היזהרו משברון לב (בשבילי כבר מאוחר מדי) - האתר כבר לא פעיל, ולא ניתן להגיב בו... אוי. עכשיו איך יהיה לכם בוקר טוב?
הלינק העינדגי האחרון. אני מבטיחה. לנסות כמיטב יכולתי.

No comments:

Post a Comment