Thursday, August 26, 2010

בוקר טוב, או: על קצה המזלג.

טוב, אם רוצים ממש לדייק, אז על קצה העיפרון, אבל מה לעשות שהעברית לא בהכרח באה עם הביטויים המתאימים לכל לינק ואירוע? צריך להתפשר לפעמים. ומה שאפשר לעשות עם קצה של עיפרון... לעולם לא הייתי מעלה את זה על דעתי:
http://oddstuffmagazine.com/extraordinary-art-on-pencil-tips-by-dalton-ghetti.html

שווה גם לצאת לשוטט קצת במגזין הדברים המשונים, בו זה פורסם... תודה לתמר על הלינק, ושיהיה לכם בוקר טוב.

No comments:

Post a Comment