Sunday, August 21, 2011

שבוע טוב, או: האינטרנט רחב ידיים הוא

ואפשר להשיג בו שלל דברים, ביזאריים יותר ופחות. מתברר (יש להודות לתמר על המידע החשוב) שקיים בלוג שאוסף כמה מהביזאריים-יותר:
http://noobeemet.blogspot.com/

אולי נערוך גיוס כספים לרכישת מכונת הזמן לרחפת? הצעות בתגובות תתקבלנה בברכה... בינתיים, שיהיה שבוע טוב.

No comments:

Post a Comment