Sunday, August 28, 2011

שבוע טוב, או: ידע הוא כוח

למשל - אם מישהו יודע על אירועים מוצלחים אשר עומדים להתרחש, טוב יעשה אם ישמור את הידע קרוב ללבו וידליף ממנו במשורה לאלה שחפץ ביקרם. אבל האגודה למד"ב ולפנטסיה החליטה לנסות גישה שונה ומארגנת, באינטרנט איפה שכולם יכולים לראות, לו"ז של שלל אירועים שישמחו לבב כל גיק. ועוד בטכנולוגיה נלוזה שביכולתה לחלחל היישר אל תוך הלו"ז האישי שלכם וכך להדיח אתכם לבזבוז זמנכם. וזה התפקיד שלנו!
אך כמאמר הפתגם הנושן - אם לא ניתן להביס אותם, הרי שיש לבלוע אותם לתוך שורות הבורג:
http://tinyurl.com/Isfafcalendar

בקרוב בין הקישורים בסרגל הקבוע הקרוב למקום מגוריכם... ובינתיים שיהיה שבוע טוב.

1 comment:

  1. רעיון מעולה!
    הוספתי ללוח שנה שלי.

    ReplyDelete