Sunday, January 15, 2012

שבוע טוב, או: איכשהו אני תמיד שוכחת שהבטחתי גם סרטונים

הפרסומת הזו, שהוקרנה על קיר בברלין, נראית לי פתיחה מצוינת לשבוע (אפילו אם השמועות טוענות שהיא עברה עיבוד ולא ממש הוקרנה כך על הבניין):
http://www.youtube.com/watch?v=XVTga6GmbGw

שבוע טוב

No comments:

Post a Comment