Monday, February 20, 2012

הרצאת פברואר (2012) ברחפת הקלה

חלף חודש שלם מאז הרצאת ינואר (הנהדרת) של ד"ר אהרון האופטמן, והגיע הזמן להרצאה חדשה. עוד חודש, עוד דוקטור - והפעם ד"ר גיא וינר מגיע להתארח (והשאלה המתבקשת הינה, כמובן, ודוקטור הו מתי?).
ההרצאה תיערך ביום רביעי האחרון של פברואר, 29.2.2012, בשעה 20:00. המקום, כרגיל, הוא אולם מתמטיקה 2 בקמפוס גבעת רם*.

המתמטיקה של המסע בזמן / ד"ר גיא וינר

המסע בזמן מנקודת המבט של הלוגיקן. שפת היומיום אינה מסבירה פרדוקסים בצורה מדויקת, אבל יש מודלים מתמטיים שמסוגלים לתאר בדיוק רב בעיות אפשריות בציר הזמן. מודלים פורמליים העוסקים בזמן ובתהליכים מקבילים מאפשרים לתאר עלילות מדע בדיוני מוכרות העוסקות במסע בזמן, החל בפרדוקס הסבא וכלה ב"דוקטור הו" ובטרדיס שלו. ההרצאה מיועדת לקהל הרחב אבל מכילה פסוקים לוגיים.

על המרצה:
ד"ר וינר הוא פוסט-דוקטורנט במחלקה למדעי המחשב ולמתמטיקה שימושית במכון ויצמן. הוא מרצה ותיק בכנסי מדע בדיוני.

ניתן גם להיוועץ בדף ההרצאה בפייסבוק.

* הוראות הגעה:

מכניסת הולכי הרגל הראשית פונים שמאלה ומיד ימינה לשדרת מאגנס והולכם כחמש מאות מטרים. הבניין יהיה בסביבות הבניין שלישי הצמוד לשדרה משמאל - הכניסה היא דרך רחבת כניסה משותפת לבניין איינשטיין ולבניין קפלון: איינשטיין מימין, קפלון משמאל. ניתן להיעזר במפת הקמפוס.

No comments:

Post a Comment