Sunday, February 12, 2012

שבוע טוב, או: כמה בריטים הייתם רוצים להרגיש?

בסטיבן פריי ויו לאורי (ד"ר האוס, לרוב האוכלוסיה) התאהבתי עוד בילדות, אי אז כשנתקלתי לראשונה ביצירת המופת "ג'יבס ווסטר" (המבוססת בתורה על כתביו המופתיים של פ.ג. וודהאוס). ובכל זאת - הרעיון לקשר כאן לקצת פריי ולאורי על מנת להנעים לכם את השבוע לא היה שלי, והתודות לחן. צינורותיכם שופעים במערכונים, מהם מובא כאן מבחר אקראי משהו בתור התחלה.
שבוע טוב!

No comments:

Post a Comment