Monday, September 6, 2010

בוקר טוב, או: מעבדי החברה הצרכנית, של עבדי החברה הצרכנית, למען עבדי ה...

אבל כולם אוהבים צעצועים לפעמים, לא? וזה נחמד שיש מקום שמרכז בדיוק את השטויות שידברו ללב גיקים:
http://www.thinkgeek.com/index.shtml

אני רק מסתכלת. באמת! לא חייבים לקנות את הצעצועים כדי ליהנות מהם... ועל כן בשום צורה לא ניתן לראות בפוסט הזה המלצה לנסות לקנות לעצמכם בכסף בוקר טוב. זה הרי ייתר את הפרויקט שלנו, למה שנרצה לעשות דבר כזה?

No comments:

Post a Comment