Thursday, September 9, 2010

בוקר טוב, או: עם הגיקים, זנים רבים לו

יש גיקי מד"ב (שלום!), וגיקי פנטזיה (וברכה!), יש גיקי מחשבים (את שפתכם איני דוברת, אך ברוכים אתם על רחפתי) ושחקני תפקידים (כנ"ל), יש טולקינאים ובאפיסטים ופוטריסטים ובקרוב אני מניחה יוגדרו (אם עוד לא) דמדומאים ושאר מיני זנים ותתי-זנים. ויש גם גיקים אקדמיים.
ובתוכם מזהירים באור יקרות הגיקים הבלשניים. את הגיקים הבלשניים קל ללכוד, בדרך כלל, באמצעות פיתיון אספרנטו או קריאה נרגשת לתרגום טקסט בשומרית עתיקה. עם זאת, קשה להחזיק בהם - הם מסוגלים להזעיק עזרה בריבוי שפות, חלקן אפילו מדוברות עדיין. לכם, גיקי הבלשנות, מוקדש הקישור הבא לבלוג בלשני (אם כי אני מניחה שאתם כבר מכירים אותו היטב, הביצה המרשתית המקומית לא כזו גדולה ומסעירה), ועבורכם, שאר זני הגיקים, מכוון הקישור לפוסט חמוד להפליא על נפלאות התעתיק הגוגלי.

ושוב אני מוצאת את עצמי מחביאה לינקים בגלל כיעורם הרב. נו טוף. שיהיה לכם בוקר טוב בכל זאת.

No comments:

Post a Comment