Sunday, January 9, 2011

שבוע טוב, או: בזבוז נוראי של קרמבו

לפחות, זו אחת הטענות שעלו בתגובה לתגלית הבאה. אישית, אני במחנה ה"וואו, זה ממש... מספק. במידה מפתיעה. ונפלא!". היות ודברים נפלאים הם הסיבה שאנחנו כאן, והיות והבטחתי שפרויקט שבוע טוב יכלול גם סרטונים מפעם לפעם (ונדמה לי שעדיין לא קיימתי, למרות שיש לא מעט סרטונים ששווים קישור ברשת), הריהי לפניכם - שחיטת קרמבו (זהירות, תמונות קשות):


ועוד קלאסיקה בתחום הקרמבו:


שיהיה לכם שבוע טוב וטעים.

No comments:

Post a Comment